HiddenTag hiện đang sở hữu

Khách hàng

Số lượt xác thực hàng chính hãng

Số lượng sản phẩm quản lý

Đề xuất dịch vụ phù hợp với từng lĩnh vực

Hãy thử tìm kiếm phương pháp có thể áp dụng dịch vụ HiddenTag Biz phù hợp theo từng lĩnh vực chủ yếu

 • Chương trình khuyến mãi

  Sở hữu 8.000.000 người sử dụng!
  Tiến hành các sự kiện đa dạng! Dịch vụ Chương trình khuyến mãi

  Tìm hiểu thêm
 • Quản lý lưu thông hàng hóa

  Từ quản lý tồn kho đến xác nhận người tiêu dùng cuối cùng!
  Giải pháp quản lý lịch sử lưu thông

  Tìm hiểu thêm
 • Quản chế thương hiệu

  Kiểm tra xu hướng quét tem và hàng giả trong nháy mắt!Giải pháp quản chế HiddenTag

  Tìm hiểu thêm
 • Xác thực hàng chính hãng

  Xác thực hàng chính hãng chỉ với một lần quét tem!Giải pháp xác thực hàng chính hãng được lựa chọn bởi 1.100 khách hàng

  Tìm hiểu thêm

Khách hàng chủ yếu của HiddenTag Biz

HiddenTag Biz đang đồng hành cùng khoảng 1.100 doanh nghiệp xuất sắc trong và ngoài Hàn Quốc.

Insert title here